Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven deze aan als pijnpunten. Deze zaken worden door de onderzoekers ook meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het onderzoek nog een aantal andere zaken aan het licht waarop het Sociaal Fonds wil inspelen via hun opleidingsaanbod.

Verschillende pijnpunten

Naast het belang van een goed team, komen ook andere zaken naar voor. De nood aan vaardigheden op het vlak van assertiviteit en omgaan met agressief gedrag, zowel naar bewoners toe, hun familieleden of naasten, maar ook tussen collega’s onderling. De toename aan psychiatrische profielen bij de bewoners betekent dat er ook op dit vlak nood is aan kennis van theorie en praktijk. Onder meer door deze evolutie neemt de complexiteit van de zorg voor de bewoner alsmaar toe. Daarbij komt nog dat de bewoner steeds meer centraal komt te staan in deze zorg, wat een andere aanpak en verwachtingen naar attitude met zich meebrengt.

Werknemers geven ook aan dat ze het moeilijk hebben met het kunnen afstand nemen van het werk, met het respecteren van hun grenzen. De preventie van burn-out blijft een belangrijk thema.

Volledig rapport

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier vinden.

Meer informatie

www.sectorouderenzorg.be