Wetgeving maakt meer zorgwoningen mogelijk

Wetgeving maakt meer zorgwoningen mogelijk

zorgwoning

Zorgwonen geeft de mogelijkheid om voor een persoon met zorgnoden een kleinere wooneenheid te creëren in je bestaande woning. Daarvoor heb je geen omgevingsvergunning nodig, je moet gewoon een melding doen bij je lokaal bestuur. Door mobiele units en bestaande bijgebouwen nu ook te erkennen als zorgwoning, staat de wetgeving binnenkort meer mogelijkheden van zorgwonen toe. Wat weten we nu al? We loodsen je door de informatie.

Antwoord op dringende zorgvragen

Met deze uitbreiding wil de Vlaamse overheid een antwoord bieden op de acute vraag naar zorg, mede door de coronacrisis. De uitbreding van de wetgeving zorgt voor meer mogelijkheden voor mensen met een zorgnood, om zo lang mogelijk in de thuisomgeving te kunnen wonen.

Maximum twee personen

De creatie van een zorgwoning is gericht op de huisvesting van maximum twee personen waarvan minstens een van hen ouder is dan 65 jaar of zorgbehoevend is. De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Drie jaar geldig

De melding van de zorgwoning bij het lokaal bestuur is tijdelijk geldig voor drie jaar. Nadien kan deze nog eenmalig verlengd worden voor 3 jaar.

Geen impact op sociale uitkeringen

Bijkomend pluspunt is dat de zorgbehoevende persoon op één adres kan wonen met de mantelzorger, zonder dat dit een nadelige invloed heeft op sociale uitkeringen of sociale voordelen.

Reactie van de Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze uitbreiding. Ook de duidelijke omschrijving van de doelgroep en een duidelijke invulling van het begrip 'tijdelijkheid' worden goed onthaald. We vragen ons wel af of deze zorgvorm voor iedereen financieel haalbaar zal zijn. En hoe zal deze toegepast kunnen worden stedelijk gebied, in dorpskernen en bij appartementsgebouwen?

Om de betaalbaarheid te bevorderen pleit de Vlaamse Ouderenraad er voor deze vormen ook in aanmerking te laten komen voor de Vlaamse aanpassingspremie, een premie om je woning aan te passen aan de noden van oudere bewoners. Door de premie ook te kunnen gebruiken bij de plaatsing van een mobiele zorgwoning, kunnen kosten gedrukt worden.

Daarnaast vragen we om voldoende aandacht te schenken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de mobile unit of het bijgebouw. Bovendien moet er ingezet worden op voldoende duidelijkheid en begeleiding. Enkel zo zal deze woonvorm voldoende bekend en aantrekkelijk zijn.

Nog even geduld ...

Duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving is er nog niet.

Meer informatie

Meer info over zorgwonen lees je hier

Toegevoegd op 2 December 2020