Vernieuwde aanpassingspremie voor ouderen vanaf 1 juni 2019

Vernieuwde aanpassingspremie voor ouderen vanaf 1 juni 2019

bouwplan

Vanaf 1 juni 2019 treedt de vernieuwde aanpassingspremie in werking. Er is dan geen sprake meer van de verbeterings- en aanpassingspremie maar enkel van de aanpassingspremie als aparte verbouwingspremie. Dit moet het makkelijker maken om de juiste keuze te maken en de premie aan te vragen. De premie richt zich op 65-plussers die bewoner of huurder zijn en waarvan de woning op een gegeven moment niet meer is aangepast aan de noden.

Renovatiepremie versus aanpassingspremie

Aan de ene kant wordt alles wat met renovatie en energiezuinigheid te maken heeft in 1 premie gebundeld door het samenbrengen van de verbeteringspremie en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan reeds aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. Aan de andere kant is de aanpassingspremie er voor alle aanpassingen qua toegankelijkheid en levensloopbestendig wonen.

Vlaamse Ouderenraad ziet nog mogelijkheden

Voor de Vlaamse Ouderenraad is deze vereenvoudiging en verduidelijking van de premiestelsels een stap in de goede richting. Een aparte aanpassingspremie zorgt ervoor dat er in de toekomst kan worden nagedacht over het wegwerken van de leeftijdsgrens in de ondersteuning van mensen met een handicap. Zo kunnen de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen beter op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast moeten de inkomensgrenzen voor de aanpassingspremie herbekeken worden zodat er minder sprake is van het ‘alles-of-niets’-principe.

Meer informatie

Wie kan de premie aanvragen? Hoeveel bedraagt de premie? Welke werken komen in aanmerking? Wanneer aanvragen? Ontdek het hier in de folder.

Toegevoegd op 23 mei 2019