Opvang door grootouders: wat kan en wat niet?

Opvang door grootouders: wat kan en wat niet?

ouderen met kleinkinderen

De meeste grootouders mochten de voorbije weken terug kleinkinderen zien én knuffelen. Maar nu de maatregelen voor de komende maand terug verstrengd zijn, zullen sommige grootouders keuzes moeten maken. Wil je in opvang voorzien voor je kleinkinderen die niet tot je vaste bubbel behoren, dan kan dat onder voorwaarden. De Gezinsbond somt ze voor je op.

Sociale bubbel van 5

Gedaan met de individuele bubbel van 15, sinds 29 juli mag elk gezin slechts 5 vaste personen zien en dat tot ten minste 31 augustus. Het getal 5 is nu dus belangrijk en dat het per week altijd om dezelfde mensen gaat, om eventuele contactopsporing te vergemakkelijken. Bij die bubbel van 5 tellen geen kinderen onder de 12 jaar mee.

Voorbeeld van een bubbel (in dit geval zijn er mogelijks 2 andere grootouderparen die niet tot de bubbel behoren, namelijk de ouders van de schoonkinderen):

  • Gezin: 1 grootouderpaar
  • Bubbel: 2 kinderen, 2 schoonkinderen, 1 ouder kleinkind (de bubbel van 5) en een onbeperkt aantal kinderen onder de 12 jaar

Voorbeeld 2 van een bubbel (in dit geval hebben de grootouders mogelijk nog andere kinderen die niet tot hun bubbel behoren):

  • Gezin met enkel jonge kinderen onder de 12 jaar
  • Bubbel: 4 grootouders

Opvang binnen de bubbel van 5

De meeste grootouders kunnen dus nog steeds ingeschakeld worden om opvang te geven aan kleinkinderen, als ze tot de bubbel van 5 behoren. Dit wel onder voorwaarden:

  • Grootouders mogen niet behoren tot een risicogroep
  • Grootouders moeten in goede gezondheid zijn
  • Grootouders mogen zelf geen mantelzorger zijn voor een oudere
  • Je kleinkind is niet ziek

Grootouders die aan deze voorwaarden voldoen, hoeven ook geen sociale afstand te houden. Ze mogen hun kleinkinderen volop knuffelen.

Wil je toch opvang geven, ook al heb je een medische aandoening? Win dan eerst even advies in bij de huisarts.

Opvang buiten de bubbel van 5

Wil je opvang geven aan je kleinkinderen (onder 12 jaar), maar behoor je niet tot de bubbel van 5? In principe kan dat, aangezien de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat kinderen jonger dan 12 jaar niet tot een bubbel behoren.

Het is wel heel belangrijk om hierbij de geldende maatregelen te volgen ten aanzien van de ouders die niet tot je bubbel behoren. Dus: afstand houden, niet binnenkomen, mondmasker opzetten, ...

Het risico op besmetting is nu wel groter dan de voorbije weken, aangezien het virus terug aan het opflakkeren is. Ben je niet zeker, contacteer dan je huisarts voor advies.

Dit artikel verscheen op de website van de Gezinsbond.

Toegevoegd op 31 juli 2020