Mantelzorgers krijgen erkenning vanaf september

Mantelzorgers krijgen erkenning vanaf september

erkenning mantelzorgers officieel statuut

We zaten er al een hele tijd op te wachten. De vooropgestelde datum van 1 oktober 2019 werd niet gehaald. Maar nu is er duidelijkheid. Vanaf 1 september kunnen mantelzorgers die voor de zorgverlening van hun naasten instaan een officieel statuut verkrijgen via het ziekenfonds. Op die manier krijgen mantelzorgers die een stap terugzetten in hun professionele leven erkenning en financiële steun. Ze krijgen recht op verlof of kunnen hun ziekte-uitkering behouden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, je ouder of je kind zijn. Maar je kan ook mantelzorger zijn van een familielid, een vriend of een kennis.

Officiële erkenning, voor werknemers én zelfstandigen

Zowel zelfstandigen als werknemers komen in aanmerking voor dit nieuwe statuut. En ook wie lange tijd afwezig is op het werk en een ziekte-uitkering ontvangt, komt in aanmerking voor de bescherming als mantelzorger. Daarvoor is een toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds nodig.

Uitbreiding verlof en behoud van sociale rechten

Voor erkende mantelzorgers komt er een uitbreiding van voltijds verlof voor medische bijstand van 12 maanden naar 18 maanden. Als je deeltijds aan het werk bent, worden dat 36 in plaats van 24 maanden onder dezelfde voorwaarden.

“Mantelzorgers zetten hun professionele en persoonlijke ambities ‘on hold’ om te kunnen zorgen voor iemand die hen na aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kunnen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgers.”

Minister Maggie De Block

Koninklijk Besluit

Het Koninklijk Besluit verschijnt in de loop van de komende dagen in het Staatsblad. We volgen dit bij de Vlaamse Ouderenraad nauwgezet op. Van zodra duidelijk is hoe je de aanvraag kan doen, lees je het op onze website.

Toegevoegd op 26 juni 2020