Definitief sociaal akkoord voor zorg- en welzijnssector positief onthaald

Definitief sociaal akkoord voor zorg- en welzijnssector positief onthaald

verpleegster

Eind vorig jaar berichten we al over het aankomende nieuwe sociale akkoord (VIA 6) voor de zorgsector. Toen al was duidelijk dat het akkoord grote investeringen in de zorgsector beloofde. Deze week bereikten de sociale partners een definitief akkoord. We lichten de belangrijkste bepalingen toe.

Hogere lonen

Er gaat 412 miljoen euro naar koopkrachtverhogingen. Die middelen worden in de eerste plaats geïnvesteerd in de aanpassing van het verloningssysteem. Hierdoor zullen de competenties en de effectieve functie die een medewerker uitvoert, zwaarder doorwegen dan diploma’s.

Door de invoering van het nieuwe loonmodel kan een groot deel van de zorgmedewerkers rekenen op een loonsverhoging. Het loon van de medewerkers in de ouderenzorg zal gemiddeld zo’n 6% stijgen. Doordat de lonen gelijkgetrokken worden met de lonen in de ziekenhuizen en thuisverpleging, moet deze investering jobs in de Vlaamse zorg- en welzijnssector aantrekkelijker maken. Er gaan ook middelen naar eenmalige maatregelen, zoals de toekenning van consumptiecheques of eindejaartoelages.

Meer jobs

Daarnaast zal er 165 miljoen euro geïnvesteerd worden om bijkomende jobs te creëren in de zorg- en welzijnssector. Voor de ouderenzorg gaat het om een versterking met 2 264 medewerkers, verdeeld over de private en publieke sector. Met deze middelen zullen zowel zorgpersoneel als andere profielen aangeworven kunnen worden.

Deze extra krachten moeten ervoor zorgen dat ook de kwaliteit van zorg, wonen en leven er verder op vooruit gaat. De medewerkers zullen immers meer tijd hebben om goede zorg te verlenen. Margot Cloet, bestuurder van netwerkorganisatie Zorgnet-Icuro, berekende dat de extra jobs ertoe zullen leiden dat er in de ouderenzorg gemiddeld 0,6 medewerkers per bewoner ingezet zullen kunnen worden. Dat is meer dan de 0,5 waarvan vandaag sprake is.

Het staat vast dat het een uitdaging zal worden om die vacatures in te vullen. Samenwerking met de beleidsdomeinen onderwijs, werk en sociale economie zal van cruciaal belang zijn. Er werd alvast een actieplan gelanceerd om meer medewerkers aan te trekken in de zorg- en welzijnssector: meer zichtbaarheid van zorg- en welzijnsopleidingen, het verhogen van het aantal opleidingstrajecten die de combinatie met werk mogelijk maken en een versterkte rol van de VDAB in functie van meer jobs in de zorg en werkbare loopbanen.

Ademruimte

Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties reageerden bijzonder positief op dit nieuwe sociale akkoord. Ook minister Beke is erg tevreden.

Met dit akkoord zetten we een echte turbo op de tewerkstelling in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Hiermee komen we tegemoet aan belangrijke fundamentele vragen van werkgevers en werknemers. Zo krijgen zij de nodige ademruimte in de concrete organisatie en invulling van hun job en plaatsen we diegene die de zorg nodig heeft centraal, door meer tijd te geven voor zorg.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Toegevoegd op 2 april 2021