Word Plusbaasje van een huisdier

Word Plusbaasje van een huisdier

Plusbaasjes

Niet iedereen vindt de tijd om zijn of haar huisdier de aandacht te geven die het verdient. In Antwerpen is daarom een zoektocht begonnen naar 55-plussers die mee willen zorgen voor het huisdier van een buur. De stad en het district Antwerpen subsidiëren het project.

Het opzet is eenvoudig. Terwijl er heel wat ouderen zijn die zich willen inzetten voor de buurt, zijn er minstens evenveel mensen die - omwille van een drukke job bijvoorbeeld - hun huisdier thuis alleen moeten laten. Het project AAP+ van de vzw Animal Assisted Projects (AAP) wil daar iets aan doen en ontwikkelde een platform om ouderen en baasjes bij elkaar brengen. “We koppelen huisdieren en hun baasjes aan ‘plusbaasjes’. Dat zijn ouderen uit de buurt die bereid zijn om af en toe de zorg van het huisdier op zich te nemen”, zegt projectleider Joke Decru (29).

“Kandidaten kunnen zich via onze website of per telefoon melden, waarna we hen vragen om een vragenlijst in te vullen. Zo kunnen we op zoek gaan naar een ‘juiste match’. Een grote, speelse hond past bijvoorbeeld beter bij een actieve oudere dan bij iemand die iets moeilijker ter been is. We houden ook rekening met de nabijheid. We geloven dat een samenwerking tussen baasjes en plusbaasjes die dicht bij elkaar wonen, langer zal standhouden.”

Win-winsituatie

Volgens Joke Decru is het project een win-winsituatie. “De eigenaars krijgen een betrouwbare oppas en zijn zeker dat hun huisdier de nodige aandacht en verzorging krijgt wanneer ze gaan bijvoorbeeld moeten gaan werken. De ouderen kunnen op hun beurt dan weer genieten van de vriendschap van een huisdier. Ze kunnen met het dier gaan wandelen en hebben contact met huisdiereigenaars en andere plusbaasjes. Het project helpt ook de eenzaamheid bij ouderen doorbreken.”

Van de plusbaasjes wordt wel verwacht dat ze zich kosteloos inzetten. “De kosten voor bijvoorbeeld verzorging of voeding moeten de eigenaars van de huisdieren zélf dragen. Ons project heeft wel een verzekering en af en toe organiseren we uitstapjes om onze plusbaasjes te bedanken. Huisdiereigenaars betalen wel een eenmalige bijdrage van 75 euro. Als er een match is gevonden, wordt 20 euro per maand gevraagd.”

Subsidies

Het project AAP+ mocht rekenen op een mooie subsidie: de stad Antwerpen sponsorde 10.000 euro, het district Antwerpen deed daar nog eens 7.500 euro uit haar ‘burgerbegroting’ bovenop. “We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in een CRM-systeem, waarmee we de gegevens van onze kandidaten beter kunnen verwerken en met elkaar ‘matchen’. Voorheen deden we dat aan de hand van een gewoon Excel-formulier.” De uitrol van AAP+ in Antwerpen is pas dit jaar begonnen en oogst al meteen succes. “Een twintigtal Antwerpse senioren heeft zich inmiddels aangeboden. We zijn ook al gecontacteerd door enkele mensen met een huisdier. Donderdag hebben we voor het eerst een ontmoeting gehad tussen een baasje en een plusbaasje. Het is erg belangrijk dat er tussen beide partijen een ‘klik’ is. Pas daarna kan een samenwerking volgen.”

Meer informatie

Tijdens de Ouderenweek gingen we ook op stap met AAP vzw. Lees het verslag hier.

www.aapvzw.be

Toegevoegd op 18 Januari 2019