Voorleesweek 2021, ook voor mensen met dementie

Voorleesweek 2021, ook voor mensen met dementie

lezerscollectief

Nog tot en met 28 november is het voorleesweek. Een jaarlijkse campagneweek waarin het belang en het plezier van voorlezen in de kijker gezet wordt. Iedereen Leest, de organisatie achter de campagne, verklaart dat voorlezen de taalontwikkeling, concentratie, creativiteit en sociale vaardigheden van kinderen stimuleert. Maar niet alleen voor kinderen kan voorlezen een meerwaarde zijn. Er zijn ook positieve effecten van leesgroepen op ouderen.

Het Lezerscollectief

Het Lezerscollectief is een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen en Brussel. Zij organiseren leesbijeenkomsten voor mensen die moeilijk toegang hebben tot literatuur. Want samen verhalen en gedichten lezen, verbindt mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Dirk Terryn, oprichter-bestuurder van het Lezerscollectief, deed inspiratie op bij de Britse Jane Davis. Zij ontwikkelde een methode waarin het samen lezen centraal staat. Haar collectief, The Reader Organisation, kent ondertussen meer dan vierhonderd leesgroepen die te vinden zijn in verzorgingstehuizen, gevangenissen, psychiatrische instellingen, buurthuizen, bibliotheken en bedrijven.

Ook in woonzorgcentra

Dankzij het Lezerscollectief kent ook Vlaanderen sinds 2014 zulke leesgroepen. Het Lezerscollectief gaat ook naar woonzorgcentra, revalidatiecentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) en initiatieven voor beschut wonen. Het collectief ondervond zelfs dat bepaalde verhalen het geheugen kunnen prikkelen van mensen met beginnende dementie. “Het is dus een meerwaarde om leesgroepen te organiseren in een woonzorgcentrum”, klinkt het bij Terryn.

Meer informatie

Meer weten over het Lezerscollectief? Surf naar lezerscollectief.be.

Oproep

Het Lezerscollectief, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Cera zijn op zoek naar 12 woonzorg- of dagverzorgingscentra. Deze centra engageren zich om vanaf het voorjaar van 2022 Samen-Leessessies voor ouderen op te zetten. Stel je hier kandidaat.

Toegevoegd op 25 november 2021