Oproep: Zorgzame buurten

Oproep: Zorgzame buurten

zorgzame buurten

De komende jaren wil de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke, sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert hij een projectoproep gericht op welzijns- en zorgorganisaties, zorgraden en lokale besturen. Zij kunnen een financiële impuls én een intensieve begeleiding krijgen voor hun project rond zorgzame buurten!

Zorgzame buurten?

Zorgzame buurten vormen een onmisbaar puzzelstuk op weg naar geïntegreerde zorg waarbij de persoon en zijn levensdoelen centraal staan. Via zorgzame buurten wil de Vlaamse overheid samen met het welzijns- en zorgterrein en de lokale besturen inzetten op drie pijlers:

  • Participatie van de buurt en inclusie
  • Het verbinden van informele en formele zorg
  • Intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit

Zorgzame buurten ontstaan bottom-up, in de buurten, met lokale trekkers waaronder de welzijns- en zorgorganisaties, de zorgraden van de eerstelijnszones en de lokale besturen.

Projectoproep

De projecten lopen van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024. Indienen kan tot 8 november 2021.

Nadien zullen er gedurende twee jaar er minstens 100 zorgzame buurten een financiële impuls en intensieve begeleiding krijgen. Het gaat over maximum 50.000 euro per projectjaar. 

Meer informatie

Meer informatie over de oproep, wie kan indienen, aan welke voorwaarden je moet voldoen, hoe je je kandidatuur indient, … lees je hier.

Toegevoegd op 18 juni 2021