Oproep: Zelfmoordlijn zoekt 60 extra vrijwilligers

Oproep: Zelfmoordlijn zoekt 60 extra vrijwilligers

zelfmoordlijn vrijwilliger

Tegen 2022 wil de Zelfmoordlijn de openingsuren van hun chat verdubbelen. Hiervoor zoekt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 60 extra chatvrijwilligers. Op die manier wil het CPZ tegemoet komen aan de grote nood aan online gesprekken.

De chatdienst van de Zelfmoordlijn bestaat sinds 2005. Oorspronkelijk werd er slechts 1 avond per week gechat, ondertussen zijn elke avond vrijwilligers beschikbaar tussen 18.30 en 22 uur. Tegen begin 2022 wil het CPZ dagelijks 7 uur online beschikbaar zijn.  

“Op dit moment hebben we aan de Zelfmoordlijn-chat een 60-tal vrijwilligers. Om de verdubbeling van de openingsuren te realiseren, maar ook om binnen deze openingsuren voldoende capaciteit te garanderen, hebben we 120 chatvrijwilligers nodig. Die willen we in 2 golven opleiden, zodat we ten laatste op 1 januari 2022 de uitbreiding kunnen realiseren.” 

Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Chat als laagdrempelig kanaal om over zelfmoordgedachten te praten 

Van bij de opstart van de chatdienst van de Zelfmoordlijn, wordt deze door een duidelijk jonger publiek gebruikt dan de telefoonlijn. 37,5% van de chat-oproepers is jonger dan 20. 74% van de oproepers zijn meisjes. Online hulp wordt door de gebruikers vaak als nog laagdrempeliger en anoniemer ervaren dan telefonische hulp. De drempel om er te praten over moeilijke onderwerpen zoals zelfdoding, is er minder groot. 

“De jonge leeftijd van de oproepers betekent niet dat de problemen die zij ervaren minder ernstig zijn. Integendeel, we merken dat er nog vaker dan aan de telefoon sprake is van ernstige problemen zoals misbruik of mishandeling, automutilatie, pesten of eetstoornissen. Daarnaast zien we ook dat 44% van de oproepers naar de chat al een jaar of langer aan zelfmoord denken, en dat ruim een derde al één of meerdere pogingen ondernam.” 

Kirsten Pauwels

Engageer jij je als vrijwilliger?

Iedereen kan zich aanmelden om vrijwilliger te worden bij de Zelfmoordlijn. Na een screening volgen kandidaten een opleidingstraject waarin ze nodige vaardigheden aangeleerd krijgen. De opleiding vindt plaats op verschillende locaties in Vlaanderen.

"Sinds ik bij de Zelfmoordlijn werk als chatter, sta ik op een andere manier in het leven. Ik ervaar des te meer dat een heel groot deel van de mensen het echt zwaar heeft en geen weg vindt in de maatschappij, tot op het punt waarop zelfdoding de enige uitweg lijkt. Dit maakt dat ik meer open sta voor de verhalen van anderen en dat ik niet meer zo snel beoordeel of veroordeel."

Vrijwilliger Zelfmoordlijn

Het beantwoorden van de Zelfmoordlijn gebeurt bij de vrijwilligers thuis. Toch staan de vrijwilligers, na het voltooien van de opleiding, er niet alleen voor. Door middel van intervisies, permanente vorming en een online platform blijven ze in contact met collega-vrijwilligers en professionele medewerkers van het CPZ.  

Meer informatie lees je op www.zelfmoord1813.be/chatvrijwilliger.

Toegevoegd op 27 oktober 2020