Oproep: Vrijwilligers voor vaccinatiecentra

Oproep: Vrijwilligers voor vaccinatiecentra

help de helpers

Mensen die willen meehelpen met de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, kunnen zich als vrijwilliger aanmelden bij het platform 'Help de Helpers'.  We maakten het platform tijdens de eerste coronagolf al bekend om vrijwilligers te vinden voor de woonzorgcentra. Maar nu zijn er opnieuw helpende handen nodig, voor de vaccinatiecentra deze keer. 

Tijdens de eerste golf ontstond een grote golf van solidariteit in Vlaanderen. Het platform helpdehelpers.be werd opgericht, om de welzijns- en zorgvoorzieningen in contact te brengen met vrijwilligers. Ook nu stellen veel mensen zich via diverse kanalen kandidaat om bij te springen in de vaccinatiecentra.

Het platform werd daarom aangepast, zodat vanaf nu ook vrijwilligers zich kunnen aanmelden om te helpen in het vaccinatiecentrum bij hun in de buurt. Alle vaccinatiecentra zijn toegevoegd in het systeem.

Vrijwilligers hebben de voorbije maanden een belangrijke ondersteuning geboden in de strijd tegen COVID-19. Sinds enkele weken zijn we in een nieuwe fase beland en richt de zorgsector zich volop op het vaccineren van de bevolking tegen COVID-19. En ook daar zijn is extra hulp meer dan welkom!

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Diverse profielen nodig

Er zijn verschillende profielen nodig voor het vaccinatiecentrum. Iedereen kan zich ook kandidaat stellen: artsen en verpleegkundigen, andere zorgprofessionals, en mensen die bijvoorbeeld willen werken als onthaalmedewerker.

Stel je kandidaat

Je aanmelden als vrijwilliger kan op www.helpdehelpers.be. Via een persoonlijke profielpagina kan je persoonsgegevens, opleiding, voorkeuren en beschikbaarheid ingeven en beheren. Indien je al een profiel had van tijdens de eerste coronagolf, kan je dat aanpassen om je eventueel ook kandidaat te stellen om te helpen in een vaccinatiecentrum.

Als je je kandidaat stelt als vrijwilliger, wordt er op basis van jouw gegevens en informatie een match met een vaccinatiecentrum gezocht. Als die gevonden is, krijg je een bericht. Dan kunnen het centrum en jij contact opnemen en concrete afspraken maken over beschikbaarheid en inschakeling, verzekering, eventuele vergoeding, ….

Meer informatie

Surf naar www.helpdehelpers.be.

De vaccinatiecentra moeten klaar zijn tegen 1 februari zodat tegen 15 februari een testfase kan starten. Vanaf maart worden de eerste vaccinaties verwacht in de centra, als de leveringen van de vaccins tijdig gebeuren. Normaal gezien zullen de vaccinatiecentra open blijven tot oktober, afhankelijk van de vaccinatiegraad bij de bevolking.

Toegevoegd op 22 Januari 2021