Oproep: verhalen en ervaringen van oudere sociale huurders

Oproep: verhalen en ervaringen van oudere sociale huurders

sociale huurders

Uit cijfers blijkt dat 1 op 3 sociale huurders ouder is dan 65. Maar slechts een fractie van de sociale woningen is aangepast aan de noden van mensen naarmate ze ouder worden. Er ligt nu een conceptnota op tafel over een nieuwe regelgeving rond de toekenning van de aanpassingspremie aan sociale huurders. De Vlaamse Ouderenraad werd in het kader daarvan uitgenodigd voor een hoorzitting in het Vlaams parlement. Daarom zijn we op zoek naar verhalen en ervaringen van ouderen die in een sociale woning wonen.

Sociale huurwoningen ernstig onaangepast

Cijfers tonen aan dat er vandaag nog veel te weinig aangepaste woningen zijn. Vooral op de sociale huurmarkt zijn de woningen van ouderen ernstig onaangepast. Van de woning verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen zijn slechts 1,8% aangepast voor personen met een fysieke beperking.

Binnen de sociale huursector is er dus nood aan een enorme inhaalbeweging met betrekking tot aangepaste woningen. Zeker omdat de nood aan extra aangepaste woningen alleen maar groter wordt ten gevolge van de vergrijzing.

Hoorzitting in het Vlaams parlement

De Vlaamse Ouderenraad werd uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement, over de toekenning van de Vlaamse aanpassingspremie aan sociale huurders.

Deel je ervaringen

Ben of kent je zelf een oudere sociale huurder? Hoe ervaar je zelf je woning? Op welke noden en problemen bots je? En hoe ervaar je de buurt rond je woning? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar lien.pots@vlaamse-ouderenraad.be. Ook anoniem is je getuigenis heel wat waard!

Toegevoegd op 8 Januari 2021