Oproep: Samenwerking eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg

Oproep: Samenwerking eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg

eerste lijn steun

Om de samenwerking tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen, kunnen actoren uit beide sectoren samen kandidaat stellen voor financiële steun die ingezet kan worden voor coaching.

De eerste lijn

De eerste lijn of eerstelijnszorg is de brede noemer die we gebruiken voor zorg in de buurt die rechtstreeks toegankelijk is. Onder die noemer vinden we verschillende zorgverleners terug: huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen, diëtisten, apothekers, tandartsen, ...

Psychische aandoeningen blijven in deze eerste lijn vaak ‘onder de radar’. Ze worden minder gedetecteerd en behandeld omdat deze zorgverleners vaak onvoldoende kennis of alertheid hebben over het herkennen van of helpen met deze aandoeningen.

WHO vraagt meer samenwerking

De WHO beveelt in haar plan voor geestelijke gezondheid 2013-2020 aan om de algemene en de geestelijke gezondheidszorg meer aan elkaar te koppelen. De internationale organisatie pleit daarbij voor een versterking van de eerste lijn.

De eerste lijn moet daarom zijn kennis en vaardigheden op het gebied van geestelijke gezondheid vergroten. Hij moet ook nauw samenwerken met andere actoren onder meer uit de informele zorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Financiële steun voor coaching

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting willen de actoren daarbij helpen door hen financiële steun en coaching te bieden.

De praktijken zullen over een periode van maximaal twee jaar eenmalig een forfaitair bedrag van 30.000 euro ontvangen. Dat zal worden gebruikt om de kosten te dekken van coaching op maat door een coach uit een pool die door de Koning Boudewijnstichting is gevormd en opgeleid.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de oproep. Zo moeten de partners elkaar al kennen en samen een lokale en concrete werking willen aanvatten, verderzetten of verduurzamen.

Lees alle voorwaarden hier.

Meer informatie

Ontdek de volledige projectoproep op de website van de Koning Boudewijnstichting.
 

Toegevoegd op 12 augustus 2021