Oproep: kinderloze 60-plussers

Oproep: kinderloze 60-plussers

Nele Leeten, master Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt voor haar masterproef momenteel het sociale netwerk van 60-plussers die geen kinderen hebben. Ze onderzoekt welke steun zij krijgen, hoe tevreden ze zijn over hun sociale netwerk en hoe het sociale netwerk evolueert doorheen de levensloop. Om dit te onderzoeken heeft Nele 12 ouderen nodig die Nederlandstalig zijn, ouder dan 60 jaar en bereid zijn hun levensverhaal te delen in een eenmalig interview.

Deelnemen

Wil je Nele helpen? Neem dan contact op met haar via 0489 10 52 43 of Nele.leeten@vub.be.

Toegevoegd op 7 februari 2020