Oproep: Help woonzorgcentra om hun relatie met bewoners en familie te verbeteren

Oproep: Help woonzorgcentra om hun relatie met bewoners en familie te verbeteren

trialoog © Sien Verstraeten

Goede communicatie en warme relaties zijn voor iedereen ontzettend belangrijk, ook voor de bewoners van woonzorgcentra en hun naasten. Maar soms kan er in een ruis ontstaan, waardoor de relaties tussen bewoner, familie en woonzorgcentrum stroef lopen. Het net opgestarte project ‘Trialoog’ wil onderzoeken hoe de relaties binnen woonzorgvoorzieningen versterkt kunnen worden. Ook de Vlaamse Ouderenraad is betrokken. En jij kan ons helpen.

Hoe kunnen relaties beter verlopen?

In een eerste fase van het project willen we informatie verzamelen. We willen te weten komen hoe bewoners, hun naasten en woonzorgmedewerkers de relaties in het woonzorgcentrum ervaren. Ook zijn we benieuwd naar wat er volgens zij die direct betrokken partij zijn, nodig is om tot een betere verstandhouding te komen.

Doe mee!

Je kan op verschillende manieren deelnemen, en dat tot eind april:

  • Door een korte vragenlijst te beantwoorden over hoe jij relaties in het woonzorgcentrum ervaart.
  • Door goede ervaringen te delen. Elk moment waarop je dacht ‘We verstaan elkaar, de relaties in dit woonzorgcentrum zitten echt goed!’ mag je delen.
  • Door mee te praten in een digitale gespreksgroep. In kleine groepjes van 4 tot 8 bewoners, familieleden of medewerkers ga je op zoek naar die elementen die nodig zijn om goede relaties uit te bouwen.

Meer informatie

Alle informatie over het project en de manieren om zelf mee te doen kan je terugvinden op de website van het Trialoog-project.

Foto: © Sien Verstraeten

Toegevoegd op 2 april 2021