Oproep: Fonds voor solidaire zorg ondersteunt ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

Oproep: Fonds voor solidaire zorg ondersteunt ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

Fonds voor Solidaire Zorg

Eind maart, toen duidelijk werd met welke kracht het coronavirus zich steeds ingrijpender manifesteerde, richtte de Koning Boudewijnstichting het Fonds voor Solidaire Zorg op. Dit Fonds verzamelt middelen om ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen te steunen tijdens de volgende maanden. Die middelen willen ze nu inzetten om deze organisaties te stimuleren om in te zetten op twee zaken: sociale contacten hervatten of kennis en expertise uitwisselen over preventie en infectiecontrole. Wie dat doet, kan steun aanvragen.

Oproep 1: Sociale contacten hervatten

Met de eerste oproep wil het Fonds ertoe bijdragen dat sociale contacten zoveel mogelijk kunnen worden hervat, met patiënten in ziekenhuizen en met bewoners van residentiële zorginstellingen voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Tijdens de COVID19-crisis werden patiënten in ziekenhuizen plots afgesneden van contact met hun naasten en hun omgeving. Idem voor bewoners van andere zorginstellingen. Voor mensen met psychische problemen of een handicap, en voor kwetsbare kinderen en jongeren zijn de sociale banden nochtans van vitaal belang.

Er is behoefte aan oplossingen om die sociale contacten te garanderen, zo humaan mogelijk en met respect voor de veiligheidsregels inzake gezondheid en hygiëne. Projecten om dit uit te werken, kunnen komen van ziekenhuizen of residentiële instellingen zelf, of van ervaren organisaties die hen bijstaan.

Oproep 2: delen van kennis en expertise over preventie en infectiecontrole

De focus van de tweede oproep is het delen van kennis en expertise in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de preventie en controle van infecties. Het gaat meer specifiek om instellingen voor ouderen, voor mensen met psychische problemen of een beperking, en instellingen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

De steun zal gaan naar ervaren organisaties en hospitalen die de instellingen bijstaan bij het implementeren en opvolgen van maatregelen en goede praktijken voor preventie en infectiecontrole. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten inzake informatiedeling, opleiding en wijzigingen in de interne organisatie.

Dien je dossier in

Je kan je dossier indienen op de website van de Koning Boudewijnstichting

-        Oproep voor het hervatten van het sociaal contact

-        Oproep voor het delen van kennis en expertise

De uiterste datum daarvoor is 22 juni.

Toegevoegd op 29 mei 2020