Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

Oproep: een preventiecoach voor jouw woonzorgcentrum

procesbegeleiding woonzorgcentra eten

Woonzorgcentra in Vlaanderen kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor het project 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra'. Een procesbegeleider helpt de uitverkozen woonzorgcentra bij het voeren van een concreet preventiebeleid rond één van de vier gezondheidsthema's: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Meer dan 600 woonzorgcentra kunnen elk 65 uur een procesbegeleider inschakelen.

Uit een aantal testprojecten bleek dat het inschakelen van een procesbegeleider ervoor zorgde dat woonzorgcentra sneller aan de genoemde thema’s gingen werken. Daarom werd het project uitgerold over heel Vlaanderen. Deze specifieke gezondheidsthema’s bijzondere aandacht en dus een specifiek beleid. Voor een kwaliteitsvolle uitvoering hiervan beschikken de procesbegeleiders over gespecialiseerde kennis, vaardigheden en competenties.

De nood is hoog

Naast cijfers blijkt uit een behoeftepeiling bij de woonzorgcentra dat de nood hoog is om rond onderstaande thema’s een aanpak uit te werken:

 1. Ondervoeding
  Uit recent onderzoek blijkt dat 13% van de ouderen in woonzorgcentra ondervoed is. 50% loopt een risico op ondervoeding. 
 2. Slechte mondgezondheid
  Daarnaast heeft 7 op 10 ouderen last van tandbederf en bij ongeveer 50% is meer dan de helft van de tanden of gebitsprothesen bedekt met ‘plaque’.
 3. Onterecht gebruik van psychofarmaca
  Ook het onterecht gebruik van psychofarmaca is een veelvoorkomend probleem: ongeveer 8 op 10 bewoners in woonzorgcentra gebruikt langdurig psychofarmaca namelijk slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica.
 4. Valincidenten
  Ten slotte valt ongeveer 30 tot 70% van de ouderen in woonzorgcentra jaarlijks. Daarvan valt 15 tot 40% meerdere keren per jaar. Binnen 12 maanden na een val met heupfractuur sterft 35 procent van de bewoners die in woonzorgcentra verblijven. 

Inschrijven

Woonzorgcentra kunnen zich hier aanmelden voor een procesbegeleiding.

Meer informatie

Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vereniging voor Almcohol en andere Drugproblemen, het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen, het Vlaams Insitituut Mondgezondheid, Gezonde Mond, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.

Surf naar de website van Gezond Leven voor meer informatie. Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij stien.vandierendonck@gezondleven.be

Toegevoegd op 29 november 2019