Oproep: digitale toepassingen in de zorg

Oproep: digitale toepassingen in de zorg

Mensen in gesprek

Meer dan 9.000 zorgverleners en patiënten hebben de allereerste eHealthMonitor ingevuld. Via die bevraging wil de overheid nagaan hoe we de digitale toepassingen binnen onze gezondheidszorg verder kunnen verbeteren. Na de online enquête volgen nu interactieve groepsgesprekken.

Na de online enquête, nu de groepsgesprekken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Meer dan 9.000 mensen die de enquête hebben ingevuld, dat is een onverhoopt succes! Het toont hoe belangrijk digitale toepassingen wel zijn in de zorg. Nu komt het erop aan om met die feedback aan de slag te gaan en de kwaliteit en toegankelijkheid van onze e-Gezondheidstoepassingen verder te verbeteren. En dat niet eenmalig maar op structurele basis.”

De digitale bevraging in het kader van de allereerste eHealthMonitor liep van eind oktober tot eind december 2019. Momenteel wordt de feedback van de meer dan 9.000 respondenten kwantitatief verwerkt. In april 2020 volgt het kwalitatieve luik van het onderzoek: aan de hand van interactieve groepsgesprekken met zorgverleners en burgers worden de verschillende thema’s verder uitgediept. En jij kan deelnemen aan deze gesprekken.

Het eindrapport wordt verwacht in de zomer van 2020.

Neem deel aan de groepsgesprekken

Wil je graag deelnemen aan een interactief groepsgesprek over eHealth-toepassingen? Schrijf je dan hier in.

Voor andere vragen en/of opmerkingen kan je mailen naar ehealthmonitor@imec.be.

Toegevoegd op 31 Januari 2020