Oproep: deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Oproep: deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

man in rolstoel

Veel mensen met een beperking kampen met drempels om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarom werkt NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, een advies uit over toegankelijkheid. Daarin willen ze niet alleen problemen aankaarten, maar ook nadenken over oplossingen. Via een bevraging wil de organisatie ideeën en oplossingen verkennen om tot een goed toegankelijkheidsbeleid te komen.

In dit advies komen verschillende aspecten van toegankelijkheid aan bod:

  • Knelpunten rond toegankelijkheid binnen verschillende domeinen (media, gebouwen, communicatie,…)
  • Toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen. Hoe zetten we stappen vooruit op vlak van toegankelijkheid?

Deel je ideeën

Wie belang hecht aan een toegankelijke samenleving kan hiertoe bijdragen door deze vragenlijst in te vullen. Dit kan nog tot 10 augustus.

Toegevoegd op 10 juli 2020