Oproep: Campagne Kopzorgen zoekt ervaringsdeskundigen [Oproep afgesloten]

Oproep: Campagne Kopzorgen zoekt ervaringsdeskundigen [Oproep afgesloten]

ouderen eenzaamheid

Met Kopzorgen Verdienen Zorg vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht voor het psychisch welzijn van ouderen. Voor de campagne zijn we op zoek naar ouderen die willen vertellen over eenzaamheidsgevoelens of het omgaan met depressieve gevoelens. Via kleine gespreksgroepjes of één-op-één gesprekken willen we een zicht krijgen op je ervaringen, de zaken die je kracht geven en dingen die je (ge)mist (hebt) in het proces.

Wanneer vindt het gesprek plaats? 

De gespreksmomentjes gaan eind juni of begin juli door. We voorzien telkens 1 tot 2 uur. 

Hoe verloopt het gesprek? 

Je kiest zelf waar je je het meest comfortabel bij voelt: 

  • Een individueel gesprek met onze medewerker of een groepsgesprek met een klein aantal andere ervaringsdeskundigen  

  • Live tijdens een fysiek moment, of via een videocall of telefoongesprek 

Bovendien verwerken we de gesprekken anoniem.

Wat gebeurt er met je verhaal? 

Jouw verhaal kan een belangrijke rol spelen voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Jouw ervaringen en die van anderen vormen de basis van een aantal beleidsaanbevelingen die we eind dit jaar overmaken aan beleidsmakers.  

Daarin kaarten we onder andere aan dat de psychologische hulpverlening momenteel ontoereikend is voor ouderen, dat er ondersteuning op maat nodig is, en dat het taboe op het psychisch welzijn van ouderen doorbroken moet worden.  

Jij kan dus een belangrijke schakel zijn in dit geheel.  

Deel je ervaringen of vraag meer informatie 

Neem contact op met Clara Cambré via clara.cambre@vlaamse-ouderenraad.be of via 0493 02 47 64. Vertel kort wie je bent en waarover je graag met ons wilt spreken. Heb je nog vragen? Ook die kan je via deze weg stellen.  

Benieuwd naar meer? 

Surf naar www.kopzorgen.be. Op het PRIKBORD lees je bijvoorbeeld al heel wat getuigenissen van ouderen en hun omgeving. 

Toegevoegd op 25 juni 2021