Oproep: Buurten op den Buiten

Oproep: Buurten op den Buiten

logo buurten op den buiten

Met de oproep ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.

Voor wie?

  • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen zoals een burengroep, buurtcomité, …)
  • Lokale organisaties (buurthuizen, sociaal-culturele verenigingen, natuurverenigingen, …) die een activiteit ontwikkelen samen met bewoners en waarbij de activiteit niet beperkt blijft tot de leden van de vereniging
  • Lokale besturen, zorginstellingen, … die samen met buurtbewoners een dynamiek op gang willen brengen en samen concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project (i.e. bij de uitwerking van het idee) actief betrokken worden

‘Buurten op den Buiten’ richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. In dit documentje kan je terugvinden welke gemeenten in aanmerking komen. Ook ontdek je er andere praktische informatie.

Dien je initiatief in

Indienen kan tot en met 4 maart 2020. Hoe je dat doet, lees je op de website van de KBS.

Toegevoegd op 23 Januari 2020