Onderzoek: Familiale solidariteit tussen broers en zussen

Onderzoek: Familiale solidariteit tussen broers en zussen

broer en zus

In onze huidige maatschappij komt een grote diversiteit aan gezinssituaties voor. Nieuw samengestelde gezinnen brengen andere vormen van broer-zus relaties met zich mee, waarbij nieuwe banden worden gecreëerd. Voor haar masterproef Rechten gaat Jacklien Ackx daarom op zoek naar familiale solidariteit tussen broers en zussen. Zij plant daarvoor enkele interviews met personen die een (of meerdere) volle broer of zus, halfbroer of halfzus, stiefbroer of stiefzus hebben. Ook als je samen opgroeide met andere kinderen waarmee je een bijzonder affectieve band ontwikkelde (zoals een pleegkind), kan je deelnemen.

De waarde van broers en zussen

Dit masterproefonderzoek kadert in een breder doel, namelijk de waarde van de relatie tussen broers en zussen erkenning geven in de Belgische wetgeving. Daarom zal in de interviews gepeild worden naar waarden, normen, attitudes en opinies omtrent solidariteit tussen broers en zussen. De interviews duren 45 minuten tot 2 uur en zijn anoniem.

Neem deel

Indien je wil deelnemen, kan je deze korte vragenlijst invullen. Zo krijgt Jacklien een duidelijk beeld over jouw gezinssituatie en kan zij bekijken hoe ze in haar onderzoek voldoende diverse situaties kan brengen.

Meer informatie

Met vragen neem je contact op via Jackelien.Ackx@UGent.be of 0471 20 24 86.

Toegevoegd op 27 oktober 2022