Ondersteuning voor initiatieven voor inclusie van slechthorende en dove personen

Ondersteuning voor initiatieven voor inclusie van slechthorende en dove personen

Slechthorende oudere

Een volwaardige deelname aan de samenleving door dove en slechthorende personen blijft een uitdaging. De Koning Boudewijnstichting wil daarom initiatieven ondersteunen die de inclusie van dove en slechthorende personen versterken.

Naast de klassieke hulpmiddelen, worden diverse innoverende, originele tools en ondersteuningenmethoden met succes uitgewerkt. Denk aan nieuwe technologieën, vereenvoudigde praktische middelen, aangepaste onderwijs- en vormingstools, verbetering van effectieve deelname, vereenvoudigde communicatie, gepaste vrijetijdsactiviteiten, originele burgerinitiatieven, … Die ontwikkelingen wil de Koning Boudewijnstichting mee ondersteunen.  

Voor wie?

Zowel projectverantwoordelijken uit de sector sensoriële handicap als organisaties buiten de sector die de deelname van personen met een auditieve beperking voorop stellen, kunnen een project indienen. Alle projecten die de kwaliteit van het dagelijks leven van personen met een auditieve beperking beogen, komen in aanmerking voor een ondersteuning.

Meer informatie

Lees meer over de oproep op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Toegevoegd op 5 juni 2020