Go.Digit ondersteunt verenigingen in digitale transformatie

Go.Digit ondersteunt verenigingen in digitale transformatie

verenigingen digitaal

De snelheid waarmee digitale innovaties hun weg vinden naar gebruikers, leidt tot ingrijpende veranderingen in de samenleving. Ook het middenveld ontsnapt niet aan deze digitale transformatie. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Studies tonen aan dat vele verenigingen achterop hinken. Daarom wil de Koning Boudewijnstichting deze verenigingen nu ondersteunen, financieel en door coaching.

Wie komt in aanmerking?

  • Federaties en koepelorganisaties die hun leden willen ondersteunen in de digitale transformatie
  • consortia van minimum 5 vzw’s die gelijkaardige noden identificeren en een gezamenlijk traject willen uitwerken.

Welke steun krijgen geselecteerden?

  • Een financiële steun van 10 000 tot 40 000 euro, afhankelijk van de budgettaire behoeften.
  • Een begeleiding door een coach, gespecialiseerd in digitale strategieën, via drie bijeenkomsten

Indienen kan tot en met 4 december via de website van de KBS.

Meer informatie

Lees de oproepfolder

Toegevoegd op 9 oktober 2020