Gezocht: Ouderen met maatschappelijk engagement

Gezocht: Ouderen met maatschappelijk engagement

ouderen aan het koken

De afgelopen jaren was er heel wat onderzoek naar de kwetsbaarheden en behoeften van ouderen. De talrijke bijdragen die oudere volwassenen in een kwetsbare positie aan de samenleving leveren, hebben minder aandacht gekregen. Daar wil een nieuw Europees onderzoek verandering in brengen. Krijg jij hulp aan huis én ben je maatschappelijk actief? Neem deel aan het onderzoek! 

Wie kan deelnemen?

Je bent 60-plusser en krijgt hulp aan huis van een thuisverpleger, een kinesist, een psycholoog, of andere vormen van professionele hulp. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan je gezin, vrienden, buurt of aan de samenleving.

Hoe verloopt het onderzoek?

In 2022 zullen de levensverhalen van ongeveer 60 ouderen worden opgetekend aan de hand van interviews. Dat gebeurt tussen maart en oktober 2022.

Europees onderzoek

Naast onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, doen ook onderzoekers uit België, Spanje, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk mee aan deze studie. In totaal zal de studie drie jaar lopen. Doel is om beleidsdiscussies vooruit te helpen, zodat de bijdragen van ouderen de erkenning krijgen die zij verdienen. Want de wijze waarop ouderen in een kwetsbare positie toch een belangrijke bijdrage kunnen leveren in hun gezin, buurt en samenleving, moet meer erkend worden.

Meer informatie

Wil je deelnemen of heb je vragen? Neem contact op met Bas Dikmans via bas.dikmans@vub.be of 0474 10 56 29.

Toegevoegd op 27 april 2022