Gezocht: ouderen die scheiden op latere leeftijd

Gezocht: ouderen die scheiden op latere leeftijd

oproep

Vera Slagmulder studeert Agogische Wetenschappen aan de VUB en is voor haar thesisonderzoek op zoek naar 10 65-plussers (man/vrouw) die na minstens 40 jaar huwelijk besloten om te scheiden. Vera wil deze mensen interviewen over de ervaringen, redenen en effecten van hun keuze om te scheiden op late leeftijd.

Wil je meewerken aan haar onderzoek? Neem dan contact op met Vera via vera.helene.slagmulder@vub.be of via 0487 89 95 28.

Oproep

Toegevoegd op 18 Januari 2019