Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

Enquête: zorgverleners over levenseindezorg tijdens corona

Zorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met het overlijden van patiënten. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd.

Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen.

Neem hier deel aan de enquête.

Toegevoegd op 16 juli 2020