Enquête: zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen

Enquête: zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen

oudere in ziekenhuis

Lauren Vandepitte is student Master in de Verpleegkunde (UGent). In het kader van haar masterproef onderzoekt ze de zorgrelatie tussen ouderen en verpleegkundigen. Daarvoor is ze op zoek naar 65-plussers die het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen waren.

Er zal gevraagd worden wat je belangrijk vindt in het contact met verpleegkundigen. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de zorg in de toekomst te verbeteren.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag en gebeurt anoniem.

Deelnemen

Neem hier deel aan de enquête.

Toegevoegd op 31 juli 2020