Enquête: wachttijden psychologische hulp

Enquête: wachttijden psychologische hulp

psychische hulp onderzoek wachttijden zorg man strand wandelen hond

Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn een bekend probleem, maar toch is er weinig over geweten. Daar kan jij misschien bij helpen. De werkgroep wachttijden van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg onderzoekt i.s.m. de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) op zoek naar deelnemers voor een enquête rond psychologische hulpverlening.

De studie zal in kaart brengen hoe lang mensen moeten wachten op verschillende vormen van psychische hulp (zoals een gesprek met een psycholoog of een opname in een psychiatrisch ziekenhuis) en hoe ze zich hierbij voelen.

De bevraging gebeurt via een online vragenlijst en zal ongeveer 10 minuten duren.

De studie verloopt volledig anoniem.

Wie ben jij?

  • Je woont in Vlaanderen of Brussel en bent 16 jaar of ouder
  • Je zocht of kreeg de afgelopen twee jaar psychische hulp voor jezelf OF je zocht de afgelopen twee jaar psychische hulp als ouder/voogd voor een kind/jongere tot 18 jaar

Het maakt niet uit of je (of je kind) nog steeds hulp krijgt, of de hulp inmiddels stopgezet is. Je kan ook deelnemen indien er om hulp is gevraagd, maar deze (nog) niet gekregen is, bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is.

Neem deel

Je kan de enquête hier invullen.

Toegevoegd op 11 September 2020