Enquête: Rouwen na overlijden aan corona

Enquête: Rouwen na overlijden aan corona

rouwtekst rouwen corona

Niet enkel heeft de coronacrisis een impact op ons dagelijks leven, ook het afscheid nemen van een dierbare wordt ernstig bemoeilijkt. De Universiteit van Gent en het UZ Gent willen nagaan hoe nabestaanden van een persoon overleden ten gevolge van COVID-19, de rouw- en afscheidsperiode beleven. Een aantal zaken, zoals afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering, … zijn niet meer vanzelfsprekend.

Wie kan deelnemen?

De onderzoekers willen aanbevelingen formuleren rond rouwzorg tijdens een pandemie. Daarom willen ze van nabestaanden zaken te weten komen over hun psychosociaal welbevinden, noden en rouwproces. Jij kan hen daarbij helpen.

Concreet zijn zij op zoek naar eerste- en tweedegraads familieleden die hun ervaringen aan de hand van een vragenlijst willen delen op 4 verschillende tijdstippen: de periode kort na het overlijden en 2, 7 en 13 maanden na overlijden. Je kan partner of echtgeno(o)t(e), ouder, kind (al dan niet geadopteerd), broer of zus, grootouder of kleinkind zijn van de persoon overleden ten gevolge van COVID-19.

Digitaal of op papier

Deelnemen kan digitaal of op papier:

  • Digitaal: de digitale vragenlijst kan je hier invullen.
  • Per post: bel naar 09 332 23 56 of mail naar rouwcovid19@uzgent.be. De onderzoekers zullen je nadien de vragenlijst (met gefrankeerde retourenvelop) toesturen. Het telefoonnummer is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17 uur.
Toegevoegd op 24 april 2020