Enquête: onderzoek vervoersarmoede

Enquête: onderzoek vervoersarmoede

vervoersarmoede oudere man bus

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in samenwerking met de universiteiten van Gent, Brussel, Antwerpen en Toronto een vragenlijst opgesteld die peilt naar vervoersarmoede in België.

Vervoersarm?

Vervoers- of mobiliteitsarmoede treft heel wat mensen, zowel op het platteland als in de stad. Niet kunnen fietsen, geen openbaar vervoer op het ogenblik dat je een verplaatsing moet doen en/of niet beschikken over een auto, heel wat factoren spelen een rol. Bovendien werden tijdens de coronacrisis heel wat van onze verplaatsingspatronen door elkaar geschud. Met deze vragenlijst willen de onderzoekers nagaan of de coronacrisis een grote impact heeft gehad op verplaatsingen van vervoersarmen. 

Neem deel

Verplaats jij je maximum vijf dagen per week buitenshuis? Bijvoorbeeld om te werken, te winkelen, vrijwilligerswerk te doen, familie of vrienden te bezoeken, ...? Dan kan je deelnemen. Het invullen duurt een tiental minuten. De bevraging loopt tot 6 juli 2020.

Neem hier deel.

Toegevoegd op 11 juni 2020