Enquête: Onderzoek naar persoonlijkheid

Enquête: Onderzoek naar persoonlijkheid

ouderen persoonlijkheid

Laura Gooskens is student psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor haar masterproef is ze op zoek naar 65-plussers die haar willen helpen met haar onderzoek over persoonlijkheid.

Laura peilt naar je persoonlijkheidstrekken door onder andere te vragen naar hoe je je gewoonlijk gedraagt of voelt. Ook vraagt ze naar je functioneren, zoals in relaties met anderen.

Voor wie?

Zowel 65-plussers als mensen jongen dan 65 jaar kunnen deelnemen.

Neem deel

Het invullen van de enquête duurt ongeveer een half uurtje en is volledig anoniem. Neem hier deel aan de bevraging.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Laura via Laura.Anita.Gooskens@vub.be.

Toegevoegd op 19 March 2021