Enquête: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

Enquête: naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

deelnemers aan enquete

De Academie voor de Eerste Lijn wil de eerstelijnszorg verder versterken in het zorgsysteem. Daartoe hebben zij nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. Ben jij werkzaam in de eerste lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête.

Vragen zoals ‘Hoe werk je samen met andere zorgverleners?’, ‘Hoe ondersteun je patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg?’, … geven de onderzoekers een zicht op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er nog bepaalde noden zijn.

De eerste lijn of eerstelijnszorg is de brede noemer die we gebruiken voor zorg in de buurt die rechtstreeks toegankelijk is. Onder die noemer vinden we een brede waaier aan zorgverleners terug: huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen, diëtisten, apothekers, tandartsen, ...

Neem deel

Neem hier deel aan de enquête.

Toegevoegd op 24 juli 2020