Enquête: Jouw kennis over LGBTQ+

Enquête: Jouw kennis over LGBTQ+

lgbtq

Bij de Gezinsbond loopt momenteel het project ‘Alle liefs voor M/V/X’. Hiermee wil de organisatie bijdragen aan het welbevinden van LGBTQ+*-jongeren en hun familiale context, waar grootouders een onmiskenbare rol in spelen. Het aanbod voor grootouders rond de seksuele of romantische oriëntatie, genderidentiteit en –expressie is erg beperkt. Daar wil de Gezinsbond verandering in brengen. Ze organiseren een enquête die polst naar de noden en ervaringen van grootouders op vlak van deze thematiek.

* De letters in LGBTQ+ verwijzen naar: lesbisch, homo (gay), biseksueel, transgender, queer of nog zoekende op het vlak van gender en/of seksualiteit, de '+' verwijst naar alle andere geaardheden en genderbelevingen.

Grootouders bieden ‘zachte plek’ voor kleinkinderen

Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen. Ze fungeren vaak als ‘zachte plek’ in moeilijke tijden, ook rond twijfels over geaardheid. Toch is het voor grootouders niet altijd evident om de steeds evoluerende woordenschat rond seksuele of romantische oriëntatie, genderidentiteit en –expressie te begrijpen.

Om alle grootouders optimaal te ondersteunen, wil de Gezinsbond jouw noden kennen. Heb je kennis rond LGBTQ+? Welke info mis je? Waar heb je behoefte aan? Je kan het laten weten via de enquête die de Gezinsbond lanceert.

Neem deel

Je kan de enquête hier invullen tot en met 24 juli. Iedereen kan deelnemen.

Meer informatie

Meer weten over het project ‘Alle liefs voor M/V/X’? Surf naar de website van de Gezinsbond.

Toegevoegd op 8 juli 2022