Enquête: Jouw kennis over flexi-jobs

Enquête: Jouw kennis over flexi-jobs

flexi job

Joke De Winne is masterstudente Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. In het kader van haar masterproef doet ze onderzoek naar de kennis van gepensioneerden in Vlaanderen over een flexi-job en hun motivatie om al dan niet een flexi-job uit te voeren. Ben jij met pensioen? Neem dan deel aan de enquête.

Wie kan deelnemen?

65 tot 75-jarigen die een wettelijk rustpensioen ontvangen. 

Neem deel

Je kan de enquête hier invullen.

Toegevoegd op 26 februari 2021