Enquête: Impact van corona op mantelzorgers

Enquête: Impact van corona op mantelzorgers

mantelzorger met masker

Heel wat Vlamingen en Brusselaars nemen op regelmatige basis zorg op voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. Deze zorg aan iemand uit je omgeving wordt ook mantelzorg genoemd. Hogeschool Gent wil samen met Steunpunt Mantelzorg zicht krijgen op hoe mantelzorgers het verlenen van zorg in deze coronatijd ervaren.

Ben jij zelf mantelzorger? Dan kan je de vragenlijst invullen. De vragenlijst bevat vragen over de (veranderingen in) de zorgsituatie, jouw eigen beleving van de zorg en de combinatie met andere activiteiten. Ook gaan de vragen in op je verwachtingen rond ondersteuning.  

Neem deel

Je kan hier deelnemen tot 25 mei.

Toegevoegd op 15 mei 2020