Enquête: Geïntegreerde palliatieve zorg

Enquête: Geïntegreerde palliatieve zorg

palliatieve zorg

De Universiteit Gent, het Universitair Ziekenhuis Gent en Kom op Tegen Kanker zijn op zoek naar succesfactoren om te komen tot geïntegreerde palliatieve zorg. Daarvoor zijn ze op zoek naar patiënten en hun omgeving die willen deelnemen aan de enquête.

COMPAS?

COMPAS staat voor COnstructing and Modeling future PAlliative care Service organisation. Het project wil een kwaliteitsvol kader ontwerpen voor de toekomstige organisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen. Dat doet het samen met patiënten, hun naasten, zorgverleners en beleidsmakers

Geïntegreerde palliatieve zorg?

Het doel van deze vragenlijst is om te komen tot een lijst met factoren die kunnen bijdragen aan geïntegreerde palliatieve zorg. We spreken van geïntegreerde palliatieve zorg wanneer de patiënt en zijn/haar naasten het opstarten en aanbieden van palliatieve zorg als vloeiend en samenhangend ervaren in het ziekte- en behandelingsproces.

Neem deel

Ben je patiënt, naaste, mantelzorger, zorgverleners, vrijwilliger of beleidsmedewerker? Wil je vanuit jouw ervaring meedenken over succesfactoren voor de toekomstige palliatieve zorg? Dan kan je deelnemen aan deze vragenlijst.

Toegevoegd op 30 april 2021