Week van de Valpreventie: 20-26 april 2020

Week van de Valpreventie: 20-26 april 2020

Affiche

De 9de editie van de Week van de Valpreventie komt eraan! Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de focus van deze week net zoals vorig jaar op valangst. Want valangst is voor ouderen een belangrijke valrisicofactor. Tijdens deze week roepen de initiatiefnemers alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnsmedewerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers op om allerlei activiteiten rond valangst te organiseren.

Gratis informatie

Op www.valpreventie.be vind je allerlei materialen over het thema. Aan de hand daarvan kan je ouderen informeren over de oorzaken en gevolgen van valangst met allerlei tips om valangst te verminderen of te vermijden.

Neem deel

Organiseer je een activiteit tijdens de Week van de Valpreventie? Registreer je organisatie tot en met 8 mei 2020 via dit formulier.
Wil je daarnaast ook kans maken op een bezoek van de Vliegende Reporter? Registreer je activiteit dan voor 30 maart 2020.

Groepsessies ‘Blijf valangst de baas’

Tijdens deze Week van de Valpreventie wordt de groepsessie Blijf valangst de baas’ gelanceerd. In vijf sessies worden ouderen in groep begeleid om samen met anderen te spreken over hun valangst en te leren omgaan met valangst. Een begeleider kan je aanvragen bij het logo uit jouw regio.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op via expertisecentrum@valpreventie.be.

Toegevoegd op 13 februari 2020