Week van de Geletterdheid: 7-11 september 2020

Week van de Geletterdheid: 7-11 september 2020

logo week van de geletterdheid

De Week van de Geletterdheid voert jaarlijks campagne om een bepaald aspect van laaggeletterdheid in Vlaanderen aan te pakken. Dit jaar wordt er van 7 tot 11 september gefocust op e-inclusie voor lokale besturen. E-inclusie gaat over het wegwerken van digitale uitsluiting, aandacht hebben voor digitale drempels en het versterken van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij de bevolking.

Digitale trein

Tijdens de coronacrisis is het gebruik van digitale kanalen nog sterker toegenomen dan daarvoor al het geval was. Ook veel lokale besturen springen voor hun dienstverlening op de digitale trein en richten e-loketten in of werken met online reservaties of aanvragen van officiƫle documenten. Burgers die niet de mogelijkheden of de kennis hebben om hiermee te werken, zien die digitale trein echter aan hoge snelheid voorbij zoeven.

Hoge nood

Uit recent onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat momenteel nog veel burgers moeten afhaken bij digitale dienstverlening. Bijna 10% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft nog nooit internet gebruikt. Bij 39% van de bevolking zijn digitale basiscompetenties niet of zwak aanwezig. Zo lopen 4 burgers op 10 het risico om digitaal en ook sociaal uitgesloten te worden. Daarom is het belangrijk dat lokale besturen werk maken van een e-inclusief beleid.

Ondersteuning

Lokale overheden die de nodige stappen willen zetten om alle burgers de mogelijkheden en de vaardigheden aan te bieden om van de digitale dienstverlening gebruik te maken, kunnen rekenen op ondersteuning. Op een handige campagnewebsite worden expertise, advies en een voorraad aan goeie voorbeelden en instrumenten gebundeld. .

Meer informatie

http://ikbenmee.be

Toegevoegd op 27 augustus 2020