Webinarreeks ouderenmis(be)handeling: 16 november 2021

Webinarreeks ouderenmis(be)handeling: 16 november 2021

ouderenmis(be)handeling

VLOCO, het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling organiseert tijdens de Ouderenweek een webinarreeks over ouderenmis(be)handeling.

Programma

In de voormiddag staat er een inleiding op het thema ouderenmis(be)handeling voor professionelen op het programma. Je leert het thema beter kennen én krijgt concrete tips om ermee aan de slag te gaan.

's Middags gaat Nele Desmet, juriste van tZitemzo, dieper in op het thema "Geheimhoudingsplicht bij ouderenmis(be)handeling". Haar uiteenzetting zoomt in op zaken zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke info van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, enz.

Datum

16 november 2021 van 9 tot 12.30 uur. 

Locatie

Deze reeks gaat online door.

Deelnemen

Inschrijven kan voor één dagdeel of voor twee dagdelen.Deelnemen kost 50 euro per dagdeel, inclusief het e-book “Ouderenmis(be)handeling: praat erover!"

Meer informatie

Lees meer over de reeks via de website van VLOCO

Toegevoegd op 8 oktober 2021