UITGESTELD – Studiedag Vlaamse Ouderenraad · Lokaal

UITGESTELD – Studiedag Vlaamse Ouderenraad · Lokaal

studiedag ouderen man vrouw luisteren aandachtig

Deze studiedag is uitgesteld naar een latere datum. We houden je op de hoogte.

Ben je betrokken bij een lokale ouderenraad? Of heb je interesse in lokale ouderenbeleidsparticipatie?

Zicht op het inspraaklandschap in evolutie

Met welke uitdagingen worden lokale ouderenraden vandaag geconfronteerd? Welke veranderingen brengt het participatiereglement met zich mee? Hoe kunnen lokale ouderenraden hun verschillende rollen waarmaken? Tijdens het plenaire voormiddaggedeelte zoeken we het samen met jou uit.

Actuele uitdagingen onder de loep

’s Namiddags is de keuze aan jou. We organiseren 4 interessante workshops met elk een eigen focus. Een inhoudelijke toelichting door een expert vullen we telkens aan met de voorstelling van een concreet praktijkvoorbeeld. Uiteraard zal er ook tijd voorzien zijn om vragen te stellen en om je eigen ervaringen te delen.

 1. De nieuwe rol van lokale dienstencentra
  Het nieuwe woonzorgdecreet voorziet een buurtgerichte opdracht voor de lokale dienstencentra. Deze centra worden een belangrijke spil in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Wat houdt deze nieuwe opdracht precies in? En hoe vertalen lokale dienstencentra deze opdracht naar de praktijk?
 2. ​​​Eenzaamheid
  De strijd tegen eenzaamheid krijgt terecht steeds meer aandacht. Dankzij onderzoek krijgen we meer inzicht in eenzaamheidsgevoelens, maar concrete initiatieven opzetten die echt een verschil maken blijft een uitdaging. Waarom werkt een bepaalde aanpak wel en een andere niet? En hoe kun je een verschil maken met preventieve acties?
 3. Wonen
  In heel wat gemeenten is de keuze in aangepaste woonvormen voor ouderen beperkt. Er zijn amper alternatieven voor assistentiewoningen of woonzorgcentra. Welke lokale knelpunten houden de ontwikkeling van alternatieve opties tegen? En welke mogelijkheden kunnen lokaal verkend worden?
 4. Verdwijnen van nabije voorzieningen en diensten
  Niet alleen bank- en postkantoren, maar ook kleine handelszaken als bakkers, slagers of kruideniers verdwijnen in kleinere (deel)gemeenten. De impact op het leven en de autonomie van ouderen is groot. Kan deze evolutie nog een halt toegeroepen worden? En welke initiatieven kun je lokaal opzetten om hierop in te spelen?

Datum

Nader te bepalen.

Locatie

Nader te bepalen.

Inschrijven

Hou deze pagina zeker in de gaten. Binnenkort kondigen we alle sprekers aan én zal je je kunnen inschrijven voor deze boeiende dag.

Toegevoegd op 17 Januari 2020