Studiedag ‘Inspraak en participatie in de ouderenzorg’: 21 juni 2019

Levenskwaliteit moet de norm worden in de zorg, wat ook betekent dat ouderen met zorgnoden mee moeten kunnen beslissen over de zorg die ze krijgen. Of je nu in een woonzorgcentrum woont, thuishulp nodig hebt, een mantelzorger bent, tijdelijk opvang krijgt in een kortverblijf, ... inspraak moet verankerd zijn en écht deel uitmaken van de ondersteuning.

Naast zeggenschap over het eigen leven, wonen en zorg hebben ouderen met zorgnoden ook de wens om meer betrokken te zijn in de werking van thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra.

Programma

In de voormiddag nemen enkele experten je mee op pad doorheen de mogelijkheden. We maken ook een uitstapje naar onze noorderburen, want in Nederland staat men al iets verder wat inspraak en participatie in de zorg betreft. Elke spreker legt linken met het praktijkveld, maar in de namiddag komen de concrete verhalen écht tot hun recht tijdens de workshops.

09u30    Onthaal met koffie
10u00    Welkomstwoord door Jul Geeroms, voorzitter Vlaamse Ouderenraad
10u10
    Jo Vandeurzen, minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10u25    Robert Geeraert, deskundige Vlaamse Ouderenraad en consulent woonzorg en levenseinde
10u55    Jef Pelgrims, expert inspraak en cliëntenparticipatie in Nederland
11u25    Koffiepauze
11u40    Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk & getuigenis Gonda Hendrickx, mantelzorger
12u25    Lunch en netwerkmoment
13u15    Workshopsessies deel 1
15u00    Workshopsessies deel 2
16u40    Slotbeschouwingen
17u00    Receptie en netwerkmoment

4 workshopsessies waar je er twee uit kiest:

  1. Van een aanbodgestuurde naar persoonsgerichte woonzorgcultuur
  2. Collectieve inspraak- en participatiemethodieken
  3. Individuele inspraak- en participatiemethodieken
  4. Doelgroepgericht inspraak en participatie organiseren

Ontdek het volledige programma hier.

Datum

Vrijdag 21 juni 2019 van 9.30 tot 17 uur.

Locatie

Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Inschrijven

Deelnemen kost 15 euro voor vrijwilligers uit ouderenraden en -verenigingen. Professionals betalen 30 euro.

Inschrijven kan via deze link. Dat doe je voor 11 juni.

Meer informatie

Vragen? Mail naar info@vlaamse-ouderenraad.be.