Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2023

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’: 2023

valpreventie

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2023 opnieuw de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

Vallen kent grote gevolgen

Een val heeft vaak meerdere gevolgen, zowel fysiek als psychosociaal. Dit alles leidt tot hoge kosten, zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatiestrategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

Programma

De opleiding wil professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra kennis en vaardigheden bijbrengen over valpreventie.Na de opleiding kunnen deelnemers valpreventie-interventies in de praktijk implementeren en/of coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan bovendien patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Data

  • Dag 1 – dinsdag 21 maart 2023: 9u00-17u00 (online)

  • Dag 2 – dinsdag 6 juni 2023: 9u00-17u00

  • Dag 3 - dinsdag 17 oktober 2023: 9u00-17u00

  • Dag 4 - dinsdag 5 december 2023: 9u00-17u00

Locatie

De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden op een later tijdstip meegedeeld.

Inschrijven

Deelnemen kost 669 euro. Inschrijven doe je hier.

Toegevoegd op 17 november 2022