Opleiding 'Eerste hulp bij psychische problemen'

Opleiding 'Eerste hulp bij psychische problemen'

Psyschische problemen

Eén Vlaming op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. En daarover praten is vaak nog een grote drempel. Mensen uit de omgeving zijn vaak ook onzeker over hoe ze best reageren als iemand het psychisch moeilijk heeft. Want in tegenstelling tot iemand met lichamelijke klachten, is het bij personen die het psychisch moeilijk hebben meestal niet meteen duidelijk hoe je daar als naaste iets kan aan doen.

In navolging van de alombekende eerstehulplessen werkten Zorgnet-Icuro en Rode Kruis-Vlaanderen een opleidingspakket Eerste Hulp Bij Psychische Problemen (EHBP) uit, gebaseerd op wetenschappelijke studies.

Een stap verder dan “alles goed?”

Vlamingen hebben nogal vaak de neiging om te zeggen “dat het wel zal meevallen”. Hoe vaak vragen we niet: “alles goed?”, terwijl we amper openstaan voor andere antwoorden dan “ça va.” Met standaardzinnetjes als “kop op” of “het zal wel beter gaan” doen we soms meer kwaad dan goed. Al bedoelen we dat uiteraard wel goed. De EHBP-opleiding wil mensen leren hoe je best reageert als iemand in je omgeving het psychisch moeilijk heeft. Hoe kan je alert zijn, hoe ga je het gesprek aan en hoe begeleid je iemand, indien nodig, naar professionele hulp?

Doorbreek het taboe

Voor mensen die kampen met psychische moeilijkheden is het niet eenvoudig om hierover te spreken. Er is nog te vaak een taboe. Daarom is sociale ondersteuning zo belangrijk. Via de opleidingen EHBP leren zowel familie, vrienden als andere mensen uit de nabije omgeving de signalen van psychische problemen herkennen. Zo kunnen ze erger helpen voorkomen en het herstel van de persoon in kwestie helpen bevorderen. Simpelweg aanwezig zijn, toegeven dat je zelf ook geen kant-en-klare oplossing voor diens zorgen hebt en je ertoe verbinden om samen hulp te zoeken: daarmee maak je écht een verschil. De bedoeling is niet om een stoomcursus psychologie te geven, wel om iedereen te leren inschatten of iemand psychische problemen ervaart en die persoon steun te bieden. Dat verlaagt ook meteen de drempel om professionele hulp te zoeken indien nodig.

Voor wie?

De EHBP-opleiding mikt – net als de klassieke eerstehulpopleidingen – op de brede bevolking. Vrienden, familie, buren en collega’s, … wij allemaal, dus. Een specifieke doelgroep zijn de mensen die door hun beroep of vrijetijdsbesteding met veel mensen in contact komen: onthaalmedewerkers, treinbegeleiders, kappers, trainers in sportclubs, vrijwilligers enz.

Opleidingen

Vanaf april 2020 organiseren we de opleiding in diverse steden en gemeenten in Vlaanderen. Wil je uitgenodigd worden voor de eerste reeks opleidingen? Geef hier je contactgegevens door en wij informeren jou wanneer de inschrijvingen van start gaan.

Een gezamenlijk project

Rode Kruis-Vlaanderen en Zorgnet-Icuro ontwikkelden dit specifiek Vlaams opleidingspakket EHBP met de steun van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform/OPGanG, Similes, het Centrum Voor Volwassenenonderwijs - Sociale School Heverlee, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie (VLESP), het kenniscentrum Eetexpert, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Meer informatie

Bekijk meer informatie op de website van het Rode Kruis.

Als je nog andere vragen hebt over het onderzoek kan je terecht bij VLESP: info@vlesp.be 
Heb je nog andere vragen over de opleiding? Contacteer het Rode Kruis-Vlaanderen dan via dsi@rodekruis.be 

Toegevoegd op 30 augustus 2019