Deel jouw ziekenhuiservaringen: 19 maart 2020

Deel jouw ziekenhuiservaringen: 19 maart 2020

gang in ziekenhuis

Wil jij mee nadenken over hoe een ziekenhuis zich beter kan organiseren om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ouderen? Dan is deze eerste rondetafelconferentie de gelegenheid om jouw ervaring en/of deskundigheid te delen met professionals uit 50 Vlaamse ziekenhuizen en ouderen.

De (organisatie van) zorg in Belgische ziekenhuizen is vandaag nog onvoldoende is afgestemd op het stijgend aantal oudere patiënten en de veranderende complexe zorgbehoeften. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden, moet er een minimale kennis- en vaardigheidsgarantie zijn, maar ook voldoende aangepaste hulpmiddelen, een organisatiecultuur met bijzondere aandacht voor ouderen enz. 

De doelstelling van deze eerste conferentie is de oudere aan het woord brengen, professionals verrijken en bijdragen aan de ontwikkeling van een referentiekader voor kwaliteitsvolle zorgverlening aan ouderen in het ziekenhuis. Ook hebben de initiatiefnemers de intentie om een soortgelijke conferentie op te zetten in Wallonië zodat ze tot een Belgisch referentiekader kunnen komen.

Het programma

 • 12u30: Ontvangst en welkomstdrankje
 • 13u00: Openingswoord door Minister Wouter Beke & verwelkoming door dagvoorzitters Kenny De Cuyper en Anita Jans
 • 13u10: Ouderenvriendelijke ziekenhuizen – ervaringen uit Nederland door keynote spreker Herbert Habets
 • 13u45 tot 14u45: Gespreksronde 1 (iedere deelnemer kiest 1 onderwerp) 
 • 14u45 tot 15u15: Pauze
 • 15u15 tot 16u15: Gespreksronde 2 (iedere deelnemer kiest 1 onderwerp)
 • 16u15 tot 17u: Plenaire terugkoppeling  en debat – begeleid door Kenny De Cuyper en Anita Jans

Bij de inschrijving wordt gevraagd om voorkeuren van thema’s aan te duiden. Elke deelnemer zal op het einde van de conferentie aan twee thema’s hebben kunnen deelnemen. Volgende thema’s worden geagendeerd:

 1. Opname- en ontslagbeleid
 2. Ambulante zorg
 3. Ethische benadering – holistische benadering
 4. Empowerment
 5. Participatie – Beleidsparticipatie
 6. Coördinatie – centraal aanspreekpunt
 7. Kennis van de hulpverlener
 8. Inter-/transdisciplinair werken
 9. Communicatie en bejegening
 10. Inzetten op welzijn en preventie 
 11. Omgeving van het ziekenhuis en infrastructuur

Klik hier voor meer info over de thema's.

Datum

Donderdag 19 maart 2020 van 12.30 tot 17.00 uur

Locatie

Zaal de Schelp - Vlaams Parlement
Leuvenseweg 27
1000 Brussel

Inschrijven

Deelnemen is gratis. Je kan je hier inschrijven.

Toegevoegd op 14 februari 2020