Cursus: Ethiek in de dementiezorg

Cursus: Ethiek in de dementiezorg

dementie zee ouderen zorg

Van 7 tot 10 juli 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de cursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT, ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen, …

Voor meer informatie en aanmelding, ga naar de website of mail naar Chris.Gastmans@kuleuven.be .

Programma

Het uitgebreide weekprogramma ontdek je hier.

Datum

1 tot 4 december 2020

Locatie

The Leuven Institute for Ireland in Europe
Janseniusstraat 1
3000 Leuven

Inschrijven

820 euro. Schrijf je hier in.

Toegevoegd op 7 februari 2020