Vacature: 3 regionaal medewerkers ouderenbeleidsparticipatie

Vacature: 3 regionaal medewerkers ouderenbeleidsparticipatie

vacature

Omdat de Vlaamse Ouderenraad vanaf 2022 de ondersteuning van de regionale uitwisselingsplatformen rond lokaal ouderenbeleid en inspraak van ouderen overneemt van de Vlaamse overheid, breidt onze ploeg opnieuw uit. We werven hiervoor twee voltijdse en een halftijdse medewerker aan.

Ben je ervan overtuigd dat inspraak van burgers essentieel is voor een goed beleid? En dat ook ouderen hun stem moeten kunnen laten horen? Sta je te popelen om vrijwilligers uit ouderenraden en verenigingen daarin te ondersteunen? Dan ben jij de collega die we zoeken! 

Jouw toekomstige rol

Als regionaal medewerker ouderenbeleidsparticipatie ben je, samen met je 2 regionale collega’s, de drijvende kracht in de ondersteuning en begeleiding van de regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie in Vlaanderen. Samen zorgen jullie ervoor dat zij hun rol als lerend netwerk en uitwisselingsplatform voor signalen, ervaringen en goede praktijken rond lokaal ouderenbeleid en lokale beleidsparticipatie ten volle kunnen spelen.

Deze boeiende job dompelt je onder in inspraak en beleidsparticipatie rond tal van maatschappelijke uitdagingen binnen het ouderenbeleid, verspreid over Vlaanderen.

Meer informatie

Ontdek hier de volledige vacature.

Stel je snel kandidaat

Ben jij onze geknipte collega? Stuur dan ten laatste op vrijdag 17 december 2021 je CV en motivatiebrief door naar nils.vandenweghe@vlaamse-ouderenraad.be.

© foto: Sien Verstraeten

Toegevoegd op 18 november 2021