Barometer lokale ouderenraden 2016


Beste,

 
 
Met een jaarlijkse barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de werking van lokale ouderenraden in kaart te brengen.
 
We nodigen je hierbij uit om samen met je ouderenraad deze beknopte vragenlijst in te vullen.
 
Signaleer ons wat je ouderenraad belangrijk vindt.
 
Deze vragenlijst is er voor alle ouderenraden, ongeacht hun ervaring of verwezenlijkingen.
 
Wenst je ouderenraad:
  1. bij te dragen aan grotere erkenning  van activiteiten en adviezen van lokale ouderenraden?
  2. de huidige ondersteuning van ouderenraden mee te evalueren?
  3. mee vorm te geven aan het toekomstige ondersteuningsaanbod dat nu wordt uitgebouwd?
 
Vul dan zeker onze vragenlijst in!
 
Let op: deze barometer bevraagt de werking van je ouderenraad van 2016!
 
Gelieve ons de ingevulde vragenlijst te bezorgen voor 15 november 2017.
 
Nog vragen?
 
Je contactpersoon bij de Vlaamse Ouderenraad:
Nadia Denayer
02 209 34 58
 
 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking !

Er zijn 28 vragen in deze enquête.