Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouderenweek 2014: communicatie en informatie

Het thema van de Ouderenweek 2014 was een vervolgverhaal op de voorgaande jaren. In 2012 sloot het ouderenweekthema aan bij het Europees jaar ‘Actief ouder worden’. 2013 vervolgde met ‘Leeftijdsvriendelijke gemeenten, een hefboom voor actief ouder worden’ om de leeftijdsdrempels aan te pakken. In uitbreiding van de campagne ‘Da’s toch handig, dat internet!’ koos de Vlaamse Ouderenraad voor 2014 om rond communicatie en informatie te werken. Dat is een van de acht componenten van leeftijdsvriendelijke gemeenten.

Om met de seniorenraad effectief te kunnen werken, is communicatie nodig. Communicatie verloopt in twee richtingen en op verschillende niveaus. Om zijn rol goed te spelen, heeft een lokale ouderenadviesraad een wisselwerking nodig met de gemeente en met het OCMW, met andere lokale adviesraden en organisaties, en uiteraard met de ouderen en de bredere bevolking. In dit kluwen van communicatie zijn verschillende spelers actief en zijn verschillende communicatiemogelijkheden beschikbaar. De Vlaamse Ouderenraad wou dit uitklaren en stuwen naar leeftijdsvriendelijke communicatie en informatie zodat de oudere burgers geďnformeerd zijn en volop mee kunnen spreken en mee kunnen doen in de eigen gemeente.

Download hier de communicatiewaaier.

Themadagen 2014


Tussen 23 september en 14 oktober 2014 organiseerde de Vlaamse Ouderenraad voor het eerst in samenwerking met de Vlaamse provincies en de provinciale ouderenadviesraden, vijf themadagen in Brugge, Leuven, Antwerpen, Hasselt en Gent. Deze inspiratiemomenten stonden in het teken van 'Informatie en communicatie'. De organisatie kon in totaal rekenen op 600 aanwezigen. Vijf geslaagde provinciale themadagen!

De Vlaamse Ouderenraad koos als titel 'Spreken is zilver, communiceren is goud' omwille van het belang van een goede dialoog tussen de ouderenadviesraad en hun omgeving: ouderen, het gemeentebestuur, verschillende gemeentediensten, lokale partners, (potentiële) leden, ... Samen bouwen aan een sterk ouderenbeleid is pas mogelijk door constructieve communicatie en duidelijke informatie. Dit op digitaal vlak, maar zeker ook mondeling en op papier. Tijdens deze verschillende studie- en netwerkmomenten koos de Vlaamse Ouderenraad samen met de provincies voor interessante sprekers en werkgroepen. In de voormiddag was er steeds een inhoudelijk plenair gedeelte, in de namiddag zorgden werkgroepen voor een toepassing in de praktijk.

De presentaties vind je hier terug.

Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel