Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
De Vlaamse Ouderenraad vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvaten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bouwt aan een sterker lokaal ouderenbeleid, waarin ouderen de kans krijgen hun stem duidelijk te laten weerklinken!

Bekijk de informatieflyer en de Powerpointpresentatie van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal.

De visie over de beleidsparticipatie van ouderen van de Vlaamse Ouderenraad is een leidraad bij het ontwikkelen van onze werkinstrumenten.

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal biedt:


Vlaamse Ouderenraad · Lokaal informeert:


VOLZET - Studiedag 'Lokale uitdagingen ontrafeld - ouderenraden in stroomversnelling': 1 juni 2018
VOLZET - Studiedag Verschillende recente beleidsontwikkelingen hebben een impact op het lokaal ouderenbeleid. Als lokale ouderenraad heb je hier ongetwijfeld heel wat vragen bij. Hoe kan je met deze uitdagingen omgaan? Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil met de studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld’ informeren, inspireren en kansen bieden om ervaringen uit te wisselen.
 
Fier op je ouderenraad? Deel je initiatief!
Fier op je ouderenraad? Deel je initiatief!Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil inspirerende voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie extra in de verf zetten in een unieke praktijkendatabank. Ben jij fier op je ouderenraad? Deel dan je initiatief!
 
Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandum
Seniorenraad Latem-Deurle overhandigt memorandumDe Latemse Seniorenraad nam de wensen van de ouderen in de gemeente ter harte bij het ontwikkelen van een memorandum voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ze bevroegen de ouderen in de gemeente en bundelden de voornaamste conclusies.
 
Barometer 2018: lokale ouderenraden in cijfers
Barometer 2018: lokale ouderenraden in cijfersVoor de tweede keer bevroeg Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de lokale ouderenraden in Vlaanderen. Over hun werking, de ondersteuning waarvan ze gebruik maken en hun toekomstige plannen en noden. De resultaten van deze barometer ontdek je in ‘Lokale ouderenraden in cijfers’.
 
Blankenbergse zestigplussers laten van zich horen
Blankenbergse zestigplussers laten van zich horen49% van de Blankenbergse bevolking is zestigplusser. De seniorenraad wil zijn rol als klankbord voor deze ouderen waarmaken. Via een flyer, debatnamiddag en een bevraging peilden ze naar de noden en behoeften van de inwoners. Met de resultaten gingen ze aan de slag en zo kwam het memorandum tot stand. Dat geeft aanbevelingen over 9 kernthema’s.
 
Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?
Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?De ouderenraad van Poperinge maakte een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018. Essentieel is dat elke oudere de kans krijgt om actief ouder te worden, en dat niet enkel op fysiek vlak. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om in zijn situatie en met zijn competenties ouder te worden. Zo wordt het sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevorderd, kan je maatschappelijk participeren en jezelf blijven ontplooien. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.
 
Seniorenraad Hoeilaart is fier op nieuwe website
Seniorenraad Hoeilaart is fier op nieuwe websiteDe Seniorenraad Hoeilaart lanceert met veel enthousiasme de website www.seniorenhoeilaart.be. Het is een extra communicatiemiddel om de Hoeilaartse ouderen beter in te lichten.
 
Ouderen- en welzijnsraad Bierbeek stellen memorandum voor
Ouderen- en welzijnsraad Bierbeek stellen memorandum voorIn Bierbeek werd het memorandum Lokaal Welzijns- en Ouderenbeleid 2019-2025 opgemaakt.
 
Ouderenraad Temse stelt memorandum voor
Ouderenraad Temse stelt memorandum voorDe ouderenraad van Temse bracht zijn memorandum uit met prioriteiten en voorstellen voor een toekomstgericht ouderenbeleid in de gemeente. De conclusies van de ouderenbehoeftenonderzoeken, die in 2017 plaats vonden, gaven heel wat inspiratie.
 
Adviesraden Lokeren schrijven memorandum
Adviesraden Lokeren schrijven memorandumDe ouderenraad van Lokeren schreef een memorandum om invloed uit te oefenen op de lokale politieke partijen bij het opstellen van hun programma's. De ouderenraad denkt aan 7 prioriteiten voor de volgende legislatuur. Ook de uitbouw van stevige adviesraden staat hoog op de agenda in Lokeren.
 
Ouderenraad Kalmthout biedt een toekomstperspectief
Ouderenraad Kalmthout biedt een toekomstperspectiefNaar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2018 besliste de Kalmthoutse ouderenraad om een memorandum op te stellen. Ze vestigen de aandacht op de uitdagingen voor en dromen van Kalmthoutse ouderen.
 
Ouderenraad Bonheiden geeft het ouderenbeleid mee richting
Ouderenraad Bonheiden geeft het ouderenbeleid mee richtingDe verkiezingskoorts begint langzaam te stijgen. Terwijl de politieke partijen zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, zitten ook de lokale ouderenraden niet stil. Verschillende ouderenraden werken aan of hebben reeds een memorandum met hun aandachtspunten voor een toekomstig beleid. Deze week vestigen we de aandacht op het memorandum van de ouderenraad van Bonheiden.
 
Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert vorming 'Sleutel aan het beleid'
Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceert vorming De vorming 'Sleutel aan het beleid' geeft je bagage om de impact van jouw ouderenraad te versterken. Je kan deze vorming nu aanvragen.
 
Een hechter Borgerhout voor senioren
Een hechter Borgerhout voor seniorenHet district Borgerhout wil ouderen in contact brengen met organisaties die mensen met elkaar verbinden. Voor ouderen die op zoek zijn naar sociaal contact, hulp of advies is er nu de brochure ‘Een hechter Borgerhout voor senioren’ met 8 warme verhalen van Borgerhoutse ouderen die contact zochten en van hulpverleners die hen bijstaan.
 
Lokale cultuurparticipatie door ouderen: gemeenschappelijke verklaring Gentse ouderenraad en cultuurraad
Jaarlijks bepaalt de Vlaamse Ouderenraad het thema van de Ouderenweek. Voor 2016 was dat ‘Lokale cultuurparticipatie door ouderen’. De Gentse stedelijke ouderenraad sloot zich hierbij aan, samen met de stedelijke cultuurraad. Met een gemeenschappelijke verklaring willen zij zowel de culturele als ouderensector sensibiliseren voor de betekenis van en de mogelijkheden voor ouderen om te participeren aan het rijke Gentse cultuurleven.
 
Jaarverslag 2016-2017 Vlaamse Ouderenraad · Lokaal
Ter versterking van het lokale ouderenbeleid werd de Vlaamse Ouderenraad in 2015 erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid. Initiatieven in dit kader lanceren we onder de naam: Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Het jaarverslag van het tweede werkjaar (september 2016 tot augustus 2017) is nu beschikbaar.
 
Ouderenraad Tessenderlo maakt memorandum op
Ouderenraad Tessenderlo maakt memorandum opEen memorandum kan lokale ouderenraden helpen om op te lijsten hoe hun gemeente het leven van ouderen kan verbeteren. Ook in Tessenderlo weten ze dat. De ouderenraad ging er aan de slag met het memorandum dat de Vlaamse Ouderenraad opstelde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
 
Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!
Barometer zet lokale ouderenraden op de kaart!Vorig jaar verspreidde Vlaamse Ouderenraad Lokaal een barometerbevraging onder de lokale ouderenraden. Die barometer wil de werking, ondersteuning en toekomst van lokale ouderenraden in kaart brengen zoals ze die zelf ervaren. 154 lokale ouderenraden hebben daarop geantwoord. De resultaten van de bevraging kan je in dit rapport lezen.
 
Jaarverslag Partnerorganisatie 2015-2016
In 2015 werd de Vlaamse Ouderenraad erkend als partnerorganisatie van de Vlaamse Regering voor het ondersteunen van een inclusief lokaal ouderenbeleid en initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid versterken. Het jaarverslag 2015–2016 blikt terug op de werkzaamheden van het eerste jaar van de Partnerorganisatie, dat in het teken stond van de opstart.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel - Privacyverklaring